تیزر معرفی اقامتگاه بوم‌گردی روزیه

تیزر معرفی اقامتگاه بوم‌گردی روزیه چاشم روستای هدف گردشگری تصویر برداری و تدوین: وایا استودیو